บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทห้องเย็นรับฝาก และรับจ้างแปรรูปสินค้าอาหารแช่แข็ง ซึ่งโครงสร้างอาคารและสถานที่โดยรอบได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย สะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯได้รับการรับรองด้านคุณภาพต่างๆดังนี้
  • ISO9001 : 2000
  • GMP (Good Manufacturing Practices)
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่รับฝากสินค้าแช่แข็งรวมกว่า 80,000 ตัน ที่อุณหภูมิ -20 องศา เซลเซียส และยังมีระบบแช่แข็งสินค้าสดให้เย็นจัดที่อุณหภูมิต่ำกว่า -40 องศาเซลเซียส ได้ถึง 200 ตันต่อวัน ด้วยระบบการจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชนิดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ