หน้าที่ : 1 2 3 4

บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด มอบเรือช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 2 ลำให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย ประธานบริษัทฯ พร้อมด้วย คุณเจษ จินดาศักดิ์ชัย และคุณเมษา เผ่าหฤหรรษ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯมอบเรือช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 2 ลำ เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยของกรมฯ โดยมีคุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นตัวแทนหน่วยงานรับมอบเรือทั้ง 2 ลำนี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย