หน้าที่ : 1 2 3 4

เรือยอร์ชหรู Makarena และเรือนำเที่ยวคลาสสิคของโรงแรม Thai Garden Resort
เรือยอร์ชหรู Makarena และเรือนำเที่ยวคลาสสิคของโรงแรม Thai Garden Resort ได้มอบความไว้วางใจกับทางบริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการนำเรือทั้ง 2 ลำขึ้นซ่อมและเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรือดังกล่าวตลอดระยะเวลา
การซ่อมกระทั่งแล้วเสร็จรวมระยะเวลากว่า 20 สัปดาห์