หน้าที่ : 1 2 3 4

เรือ Diva Andaman ที่ออกแบบและต่อโดย บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดเรือ Diva Andaman ที่ออกแบบและต่อโดย บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเรือยอร์ชหรู
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก (World Top 10 Liveaboard) โดยเว็บไซด์ชั้นนำ Agent Liveaboard การได้รับเกียรติอย่าง
สูงในครั้งนี้ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและอู่ต่อเรือมาริอาร์ทเป็นอย่างมากเพราะเป็นเรือเพียงลำ
เดียวจากฝีมือคนไทยที่ติดอันดับ Top 10 ในครั้งนี้  

ข้อมูลเพิ่มเติม http://agentliveaboard.com/boats/thailand/diva-andaman.htm