หน้าที่ : 1 2 3 4

บริษัท สุธร มอเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   
บริษัท สุธร มอเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงเช้าของวันที่ 5 ธันวาคม 53 โดยมีพนักงานและผู้บริหารของบริษัท สุธร มอเตอร์ จำกัด และพนักงานจากบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทสุธรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก