หน้าที่ : 1 2 3 4

บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ
และซ่อมเรือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายเจษ จินดาศักดิ์ชัย ได้เข้าร่วมงานวันสถาปนากลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ และซ่อมเรือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานสำคัญครั้งนี้ด้วย