หน้าที่ : 1 2 3 4

อู่ต่อเรือ บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008บจก.มาริอาร์ท (ประเทศไทย) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน Intertek อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ เริ่มตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการส่งมอบเรือให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมั่นใจได้ว่า เรามีการทำงานที่เป็นระบบและจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกราย