หน้าที่ : 1 2 3 4

บริษัท สุธร มอเตอร์ จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตร ในวาระที่เป็นต้นแบบสำหรับมาตรฐานงานขายใหม่ของมิตซูบิชินายเจษ จินดาศักดิ์ชัย กรรมการบริหาร บจก.สุธร มอเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบประกาศนียบัตรจากคุณ Morikazu Chokki กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในวาระฉลองความสำเร็จโครงการจัดทำมาตรฐานงานขายรูปแบบใหม่เพื่อที่จะนำไปพัฒนางานขายและงานบริการของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยในโครงการนี้ทาง บจก.สุธร มอเตอร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายต้นแบบในการจัดทำมาตรฐานงานขายแบบใหม่ร่วมกับทางมิตซูบิชิและบริษัทที่ปรึกษาจากทางประเทศญี่ปุ่น (JMAC)