หน้าที่ : 1 2 3 4

การดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างของอู่ต่อเรือ บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

   
การดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างของอู่ต่อเรือ บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า 80% และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการงานต่อและซ่อมแก่ลูกค้าทั่วไปได้ภายใน เดือนพฤศจิกายน 2553