หน้าที่ : 1 2 3 4

บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระพร้อมกับทำพิธีเปิดป้ายบริษัทฯ

   
บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมกับทำพิธีเปิดป้ายบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒพรชัย นายกสมาคมไหหนำแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจและนักการเมืองอีกหลายท่านที่สละเวลาเพื่อมาเป็นเกียรติให้กับบริษัทฯ ในครั้ง