หน้าที่ : 1 2 3 4

บจก.มาริอาร์ท (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพในงาน Thailand Innovation and Trade Expo 2013บจก.มาริอาร์ท (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพในงาน Thailand Innovation and Trade Expo 2013 ที่ศูนย์ BITEC บางนา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กันยายน 2556 โดยทางบริษัทฯได้ทำการจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ 3 รูปแบบด้วยกันคือ 1.เรือกำจัดวัชพืช 2.เทคโนโลยี Infusion และ 3.การทำงานไม้ด้วยเทคนิค Laminate ทั้งนี้ทางบริษัทฯยังได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ที่ได้สละเวลามาเยี่ยมชมนวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัทฯนำมาจัดแสดงด้ว