หน้าที่ : 1 2 3 4

กิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติกลุ่มบริษัทสุธร นำโดย บจก.สุธรมอเตอร์ ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่จัดขึ้น โดยสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา