หน้าที่ : 1 2 3 4

บริษัท สุธร มอเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ของอำเภอบางบ่อ

   
บริษัท สุธร มอเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งสาวงามเข้าประกวด 1 รายคือ นางสาวณัฐพร น้อยทะรง อายุ 18 ปี และได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดครั้งนี้