หน้าที่ : 1 2 3 4

เทศบาลตำบลคลองด่านจัดการประกวดนางนพมาศประจำปี 2554บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุธรมอเตอร์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นของตำบลคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นผู้สนับสนุนส่งผู้เข้าประกวดนางนพมาศ 2 คนลงแข่งขัน ซึ่งนางสาวษุทธินี รองงาม ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 ของทางบริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัดได้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดในครั้งนี้