หน้าที่ : 1 2 3 4

บจก.มาริอาร์ท (ประเทศไทย) ได้ทำการส่งมอบเรือ “กรุงเทพธนาคม 1” ให้กับทาง บจก.กรุงเทพธนาคม เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนสำหรับการสัญจรทางน้ำในคลองภาษีเจริญสืบเนื่องจากสัญญาว่าจ้างต่อเรือที่ทาง บจก.กรุงเทพธนาคม ได้มอบหมายให้ บจก.มาริอาร์ท (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและสร้างเรือโดยสารสำหรับใช้ในคลองต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเมื่อปลายปี พ.ศ.2558 ในวันนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบเรือลำแรกหรือที่ใช้ชื่อว่าเรือ “กรุงเทพธนาคม 1” ให้กับทาง บจก.กรุงเทพธนาคม เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์เป็นที่เรียบร้อย เรือมีความยาวตลอดลำ 12.5 เมตร ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 205 แรงม้า สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 คน ซึ่งโครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญของ บจก.กรุงเทพธนาคม นี้ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญจึงเลือกที่จะใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลซึ่งติดไฟได้ยากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆเช่น CNG, LPG, และน้ำมันเบนซิน เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.posttoday.com/local/scoop_bkk/420395