หน้าที่ : 1 2 3 4

คณะข้าราชการและนักวิชาการกรมเจ้าท่าเข้าเยี่ยมชมอู่เรือของบริษัท มาริอาร์ท
(ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายพิชัย แสงไฟ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
ได้นำคณะข้าราชการและนักวิชาการของกรมเจ้าท่า เข้าเยี่ยมชมอู่เรือของบริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมีนายเจษ และนางสาวเมษา จินดาศักดิ์ชัย กรรมการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ